Polska

...
Termin:
2017
Transport:
autokar
Wyjazd:
Cena:
0.00

Opis
Przejazd do Lwowa przez przejście w Hrebennem. Obiad po stronie polskiej na koszt własny w karczmie Bida pod Lublinem. Po drodze krótki postój w Zamościu (czas wolny na starym rynku). Przyjazd do Lwowa w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. DZIEŃ II Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa. Objazd miasta z miejscowym przewodnikiem. Greckokatolicka katedra św Jura. Zwiedzanie starego miasta (Pomnik Adama Mickiewicza i Daniły Halickiego, Kaplica Boimów, Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, Cerkiew ruska, Teatr Opery i Baletu). Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. W czasie zwiedzania czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Lwów –– założony w XIII wieku przez księcia halickiego Daniłę, który podarował miasto swemu synowi o imieniu Lew, od którego Lwów wziął swą nazwę. Jedno z najważniejszych miast w historii Polski, wielokrotnie oblegane przez Tatarów, Turków, Kozaków, zdobyte dopiero w początkach XVIII w. przez Szwedów (Karola XII). Lwów stanowił kolebkę kultury polskiej. Korzenie lwowskie posiada 35% inteligencji polskiej. Zamieszkiwało w nim wielu wybitnych Polaków (m.in. Herbert, Kasprowicz, Staff, Makuszyński, Styka, Grottger, Kossak, Konopnicka i Zapolska) DZIEŃ III Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd ze Lwowa do Kamieńca Podolskiego przez Olesko miejsce narodzin Jana III Sobieskiego (1629), warowny zamek (odbudowany ze zniszczeń w XVI w.), o który w XIV i XV w. toczono ciężkie walki z Litwinami. W odrestaurowanym zamku mieści się muzeum, Podhorce Przed wojną wieś ok. 2500 mieszkańców w pow. złoczowskim (woj. tarnopolskie). Zamek z XVII w. zbudowany przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, należał następnie do Rzewuskich i wreszcie do Sanguszków. Posiadał wielkie zbiory sztuki i pamiątek historycznych. Podczas I wojny światowej został poważnie uszkodzony i obrabowany z wielu cennych eksponatów. Odbudowany w okresie międzywojennym, do 1939 r. był własnością książąt Sanguszków. Posiadał ogromną kolekcję militariów i malarstwa. Po wojnie uległ olbrzymiej dewastacji. Kręcono tu sceny z filmowej adaptacji “Potopu”.Obecnie w trakcie restauracji. Przed wejściem na teren dawnych ogrodów - kościół z XVIII w, Zbaraż - miasteczko w woj. tarnopolskim, wsławione przez Sienkiewicza opisem oblężenia w 1649 roku w czasie powstania Chmielnickiego. Godny obejrzenia odrestaurowany pałac (obecnie muzeum) i mocno zniszczony barokowy kościół, Łosiacz zabytkowy odrestaurowany kościół pw św Antoniego wykonany z ciosów kamiennych, i Skałę Podolską - przedwojenną granicę polsko-sowiecką na Zbruczu (krótki postój przy ruinach zamku). Wieczorem przyjazd do Kamieńca Podolskiego. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. DZIEŃ IV Kamieniec Podolski - miasto naturalnie ufortyfikowane, położone na skale, otoczonej pętlą rzeki Smotrycz. Założony prawdopodobnie w X-XI w. Należący do Polski w latach 1430 - 1793 Kamieniec był największą warownią na granicy polsko-tureckiej. W 1672 roku oblężony i zdobyty przez armię turecką sułtana Mahometa IV (opisane przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii). Mimo zniszczeń w okresie wojen tureckich i późniejszym pozostała imponująca twierdza i unikalny kompleks miejski z zabytkami kultury polskiej, ormiańskiej i ruskiej. Po śniadaniu zwiedzanie Kamieńca Podolskiego z miejscowym przewodnikiem (Katedry, Polskiej Bramy, Baszty Batorego, kościoła dominikanów, Ruskiej Bramy, Zamku Starego i Nowego). Przejazd do Okopów św. Trójcy - twierdza powstała na wąskim przesmyku między Dniestrem i Zbruczem w roku 1692). Głównym jej zadaniem było nękanie załóg tureckich, stacjonujących w Kamieńcu i Chocimiu. W czasie konfederacji barskiej w twierdzy bronił się przed wojskami carskimi Kazimierz Pułaski. Nazwa pochodzi od niewielkiego kościółka, ufundowanego dla obrońców przez króla Jana III Sobieskiego. W okopach św. Trójcy Zygmunt Krasiński umieścił akcję Nie-Boskiej Komedii i Chocimia - pierwszy zamek zbudowano na Rusi Kijowskiej, później twierdza mołdawska, następnie turecka. Miejsce dwóch wielkich bitew z Turkami w 1621 i 1672 roku. Zamek twierdza nad Dniestrem, forteca XVIII w. zbudowana przez francuskich inżynierów dla Turków. Zwiedzanie twierdzy. W zależności od warunków pogodowych istnieje możliwość zorganizowania godzinnego rejsu statkiem po rzece Dniestr, która w XVII wieku stanowiła granicę polsko - turecką (impreza dodatkowo płatna). Powrót do Kamieńca. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg. DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd z Kamieńca. Przejazd do Jazłowca - ruiny twierdzy z XIV wieku i pałac Poniatowskich, należący w latach 1863-1946 do sióstr niepokalanek - słynna szkoła z internatem). Spacer do krypty bł. Marceliny Darowskiej, założycielki zgromadzenia. Przyjazd do Buczacza - Ratusz XVII w i kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, fundacji Mikołaja Bazylego Potockiego, oba zbudowane wg najwybitniejszych wówczas na Rusi artystów: architekta Bernarda Meretyna i rzeźbiarza Jana Jerzego Pinsla, krótki postój przy lipie buczackiej (miejsce podpisania haniebnego traktatu z 1672 r.). Przyjazd do Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk) - miasto założone w 1662 roku przez Potockich. Duże skupisko ludności ormiańskiej, w 1772 włączony do Austrii. Kościól kolegiacki p.w. NMP i św.św. Andrzeja i Stanisława, dawny kościół ormiański Niepokalanego Poczęcia NMP, od 1992 sobór katedralny p.w. Matki Boskiej Pokrowskiej, dawny kościół Jezuitów, obecnie Sobór Katedralny p.w. Zmartwychwstania Chrystusa, dawny klasztor o.o. Jezuitów, synagoga postępowa z końca XIX w.). Spacer po zabytkowym, pięknie odrestaurowanym centrum miasta. Czas wolny. Przyjazd do Lwowa w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. DZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Wysoki Zamek we Lwowie. Czas wolny w centrum miasta. Przejazd do Żółkwi., miasteczka nazwanego tak od rezydencji założonej tu przez hetmana Żółkiewskiego. W latach 1627 – 1740 własność Sobieskich, rezydencja Jana III. Renesansowy zamek z XVI w, kościół katedralny z pocz. XVII w z nagrobkami Sobieskich i Daniłowiczów, barokowy kościół i klasztor Dominikanów, synagoga, renesansowe kamienice z XVII, drewniane cerkwie z pocz. XVIIIw). Zwiedzanie Żółkwi (doczesne szczątki hetmana Stanisława Żółkiewskiego, oraz Daniłowiczów i Sobieskich). Wyjazd do Polski przez Hrebenne. Odprawa graniczna.


Last minute

Polecane